07 Апр

Описание Схемы

превышающем 8, устанавливают двухступенчатый компрессор.

Кроме того, смазочное масло компрессора, попадая в перевозимый груз, загрязняет его, что в некоторый случаях недопустимо. Сами компрессоры работают в более тяжелых условиях: наличие летучих компонентов в газе способствует повышению давления и температуры нагнетания, жидкие формации тяжелых компонентов, попадая в картер, разбавляют смазочное масло. Некоторые углеводороды (бутадиен) вызывают образование смолистых осадков. Такие загрязнения засоряют арматуру, оседают на клапанах и выводят из строя приборы автоматики.

для частичного сжижения (35%) природного газа. Установка может работать в двух режимах.

и поступает в ресивер 6. Из ресивера переохлажденный жидкий газ дросселируется в дроссельном поплавковом клапане до давления в грузовой емкости и поступает в грузовой трюм. Он производит пар для паровой турбины 12 привода поджимающего компрессора 11. При перевозке СНГ котел 8 работает на жидком топливе.

2.Режим частичного сжижения природного газа.

пар направляется через регенеративный теплообменик10 в топку котла, а оставшаяся жидкость дросселируется до атмосферного давления в дроссельном поплавковом клапане и поступает в грозовой танк 7.

 

 

версия

представлена ​​на малюнку.

, що перевищує 8, встановлюють двоступеневий компресор.

Вже згадана схема найбільш компактна, не вимагає вахтового обслуговування і має найбільш низькі значення початкової вартості і експлуатаційних витрат. Однак ці установки мають істотні недоліки. Наявність підвищеного тиску в системі повторного зрідження створює потенційну можливість витоку газу в компресорному відділенні і освіти вибухонебезпечних сумішей. Крім того, мастило компресора, потрапляючи в вантаж, що перевозиться, забруднює його, що в певний випадках неприпустимо. Самі компресори працюють в більш важких умовах: наявність летючих компонентів в газі сприяє підвищенню тиску і температури нагнітання, рідкі формації важких компонентів, потрапляючи в картер, розбавляють мастило. Деякі вуглеводні (бутадієн) викликають утворення смолистих опадів. Такі забруднення засмічують арматуру, осідають на клапанах і виводять з ладу прилади автоматики.

для часткового зрідження (35%) природного газу. Установка може працювати в двох режимах.

1.Режим повного зрідження СНД.

виробляє пар для парової турбіни 12 приводу підтискає компресора 11. При перевезенні СНД котел 8 працює на рідкому паливі.

2.Режим часткового зрідження природного газу.

клапані і надходить в грозовий танк 7.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *